Få en uvildig vurdering
af din K/S anpart

Vi er som uvildig prisstiller din garanti for, at din anpart handles til markedsprisen.


en fair og uvildig vurdering

Få vurderet værdien af dine K/S-anparter. Overvejer du et exit af dine anparter, giver vi en fair og uvildig vurdering og et uforpligtende købstilbud.

Baseret på mange års erfaring med vurdering af anparter og handel med secondaries sikrer vi, at du får den bedste pris for dine anparter.


Din garanti for fair value

K/S-selskaber består ofte af 9-10 kommanditister – som hver især kan have forskellige investeringshorisont og exit-strategi.

En uvildig prisstiller er din garanti for, at dine anparter vurderes til markedsprisen, og vores købstilbud sikrer, at du kan handle dine anparter.

Par Value Fair Value
Fastsat af
investorkredsen
Fastsat af
markedsdeltagere
Tilgodeser
skattekonstruktion
Tilgodeser
investeringskonstruktionen
Tilpasses ikke
markedsvilkår
En her-og-nu
vurdering
Problematisk
interessekonflikt
Uvildig
vurdering

Få en vurdering

Udfyld skemaet nedenfor herefter kontakter en af vores specialister dig.
Når vi har modtaget det fornødne materiale, modtager du typisk en endelig vurdering indenfor 1-2 dage.

Kontaktoplysninger

K/S anpart

Moderselskab